Derfor blir du aldri rik

Hva er grunnen til at de rike er rike? Hva er det de gjør som de fleste andre ikke gjør? Ser vi bort ifra de som arver seg rik, så er det enkelte kjennetegn som går igjen.

Investering

For at pengene skal vokse og jobbe for deg, må du investere pengene. Det er det de som har blitt rike har forstått. Ved å alltid investere og re-investere pengene, gjør at pengene vokser. Men, da må man også tåle å bære risiko. Her er det mange som faller fra. Risiko er noe vi nordmenn rett og slett ikke er komfortabel med. For tanken på at pengene kan synke i verdi er noe som skremmer folk fra å investere der hvor forventet avkastning er langt høyere.

Fokus på inntekter

Det er mange som er flinke til å spare penger – snu og venda på krona. Vi får stadig sparetips i aviser og på nett om det ene og det andre. Dette fokuset tar dessverre vekk fokuset på inntekter. Kanskje er det fordi det virker enklere å bruke mindre penger, enn det er å tjene mer penger. Men er det noe som virkelig hjelper på i veien mot rikdom, så er det nettopp det å tjene mer penger – vel å merke at man fortsatt har kontroll over kostnadene.

Kunnskap

Ved å tilegne seg kunnskap om økonomi, så vil man ha lettere for å ta rasjonelle og kloke beslutninger. Når man også vet mer om f.eks aksjemarkedet, så vil man ha mer is i magen når kursen går ned. Det finnes mye gratis informasjon på nettet (her er det bare å google). Ellers er det bøker og videoer som er nyttige. Sjekk gjerne med bokbutikken Amazon og se etter bestselgere i den aktuelle kategorien.

Sitat fra Warren Buffett:

«Risk comes from not knowing what you’re doing.»

Mål

Warren Buffett har helt sikkert satt delmål for å nå et visst beløp, som anses som «lommerusk» etter hans kapital idag. Når man starter å spare/investere penger, så kan f.eks 100.000 kroner være første delmål. Deretter en halv million kroner. For så  et mål om å nå det «magiske» beløpet på én million kroner. Derfra er det ingen grunn til å stoppe.

Stå-på-vilje

Det kreves en enorm stå-på-vilje for å bygge opp kapital. Det holder ikke med korte skippertak. Her er det langvarig innsats som gir belønning. Det er også her mange faller fra. For én ting er å være flink med økonomien i et år, men å holde samme løp i flere år er vanskeligere. Da er det viktig at man ser fremover og at man tenker at det til syvende og sist går tilbake til en selv. Det skal ikke være enkelt å bygge opp nok kapital til å leve godt – da ville alle andre gjort det.

Beste boliglån

Beste boliglån

Stadige rentekutt i styringsrenten fra Norges Bank har ført til lave renter på blant annet boliglån. Førstegangskjøpere med mye i boliglån er nå heldige som kommer seg unna med tusenvis av kroner i rentekostnader. For renten er nemlig nå på sitt rekordlave – aldri før har boliglånsrenten vært så lav som nå. Det som ikke er like heldig for førstegangskjøpere (og for alle andre forøvrig) er at boligprisene har fortsatt å skyte i været. Det er rett og slett vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet. I denne artikkelen ser vi på hvem som tilbyr det beste boliglånet på markedet.

Beste boliglån (oppdatert august 2016)

Forutsetter at du faller inn under kategorien «boliglån for unge» – som varierer noe i alder fra bank til bank.

  1. DNB Bank ASA – Effektiv rente: 1,92 %
  2. Sparebanken Sogn og Fjordane – Effektiv rente: 2,02 %
  3. Skandiabanken ASA – Effektiv rente: 2,45 %

Disse bankene er landsdekkende – det betyr at du kan søke boliglån hos disse selv om du ikke tilhører bankens distrikt. Det anbefales at man sjekker opp boliglån i lokale banker, for å se om de kan tilby ekstra gode betingelser.

Lav rente

En rente på under 2,5 % vil egentlig si at det er «gratis» å låne penger. Årsaken er at Norge har et inflasjonsmål på 2,5 % (selv om den egentlige inflasjonen har vært noe under). Enklere fortalt så vil noe som idag koster 10 kroner, koste 12,50 kroner om et år. Pengene faller altså i verdi. Siden pengene faller mer i verdi enn hva rentene på lånet koster deg, vil inflasjonen faktisk hjelpe deg.

Til tross for at det ikke ser ut som om renten har tenkt til å stige med det første, er det likevel verdt å merke seg at vi ikke vet noe om hvordan situasjonen er om 5-10 år. Da kan boligmarkedet ha sprukket for alt vi vet. Så selv om det kan være fristende å ta opp et så stort lån som mulig på grunn av gunstige renter, bør man alltid ha tilstrekkelig med margin for å betjene lånet og privatøkonomien generelt i dårlige økonomiske tider.

Hold deg oppdatert

Bankene elsker nye boliglånskunder – spesielt de unge. For banken betyr det 30-40 år med fortjeneste, så lenge de klarer å holde på kunden (noe de ofte gjør). Dette betyr at det er høy konkurranse mellom bankene for å få deg som boliglånskunde, som igjen betyr endringer i rentene. Banken som tilbyr deg beste boliglånet idag, kan fort ende opp med å ikke være blant topp 5 året etter. Derfor er det lurt at du holder deg oppdatert over bankenes betingelser – gjerne 2-3 ganger årlig. Er du ikke fornøyd med bankens betingelser etter at du har sett hva andre banker kan tilby, ber du rett og slett om bedre betingelser i den aktuelle banken. Kommer du ikke frem med dette er det bare å bytte bank. Enklere blir det ikke.

Til slutt vil vi nevne at de rekordlave rentene vi ser idag, kan være en gyllen mulighet til å bli kvitt gjelden raskere. Det gjelder spesielt for de som ikke ønsker å investere pengene i noe med risiko involvert. Bruk rentekostnadene du tidligere måtte betale til å nedbetal gjelden. Da vil du også være bedre rustet til eventuelt den dagen som markedet snur.

Gjeldsregister

I disse dager er det mye snakk om å innføre et gjeldsregister, slik at bankene kan ha oversikt over hvor mye hver enkelt har i lån. Dette gjelder foreløpig kun for usikrede lån som forbrukslån og kredittkortgjeld. Det er på ingen måte en ny idé dette med å innføre et register. Det har bare aldri blitt noe av. Nå kan det derimot se ut som det kommer på plass til neste år, men ingenting er sikkert før den tid.

Fordelene med et gjeldsregister

La oss ta det positive først. Når bankene har full kontroll over hvor mye hver enkelt har i lån uten sikkerhet, vil man utelukke å innvilge lån til de som allerede har for mye i lån i følge bankens beregninger. Kunder som idag får innvilget lån som følge av at de har utelatt å fortelle om slike lån, vil derfor ikke få lån. Selv om det tilsynelatende er negativt for den aktuelle kunden, vil det til syvende og sist også denne personen være tjent med. For her snakker vi om lån med høye renter, med en «normal» rente på 17 prosent.

Et gjeldsregister bidrar positiv til å dempe antall som havner i økonomisk knipe etter å ha lånt over evne. Nå vil selvfølgelig et register ikke stoppe alle fra å have i en gjeldsknipe, men det vil hvert fall bidra positivt for samfunnet. For samfunnet er ikke tjent med at enkelte ikke klarer å betjene sine lån. Ofte vil kreditorer være heldig om de bare får igjen en brøkdel av utestående beløp.

Gjeldsregister er ikke løsningen mot alt

Selv om det som nevnt er positivt med et slik register for at banker ikke skal låne ut penger på feilaktig grunnlag, er ikke dette nøkkelen mot at nordmenn ikke skal havne i økonomiske problemer. Her vil for eksempel undervisning i privatøkonomi på skolen kunne bidra til at folk får et sunnere forhold til egen økonomi. Det vil derimot alltid være de som ikke tar ansvar når det gjelder penger – selv med gjeldsregister og undervisning. Det er viktig at ikke skylden lempes over på «systemet», men at de som havner i slike situasjoner må ta sin del av ansvaret. For egentlig er det snakk om et ganske enkelt mattestykke. Disponibelt beløp = inntekter minus kostnader. Dersom kostnadene er høyere enn inntektene – ja, da går en minus. Dekket en dette med å ta opp et lån, ja, da går man enda mer i minus neste måned. Og sånn fortsetter det helt til noen sier stopp, eller at man selv tar kontroll over privatøkonomien.